Αποποίηση ευθύνης

Εκδότης ιστοσελίδας : Zenchef

Δημοσίευση : Zenchef service Customer Success - +331 84 88 63 33

Χώρος φιλοξενίας ιστοσελίδας :

Πνευματική ιδιοκτησία : Η ιστοσελίδα: www.restaurant-helianthe.fr προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους για την πνευματική ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα.

Προσωπικά στοιχεία : Η ιστοσελίδα: www.restaurant-helianthe.fr μπορεί να χρειάζεται να ρωτήσει τον σκοπό αποχώρησης από τις συντεταγμένες του. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω της φόρμας αναφέρεται πάντα.

Χρήση δεδομένων : Σύμφωνα με το Άρθρο 27, του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, έχετε επίσης το δικαίωμα πρόσβασης, να διορθώσετε, αλλάξετε ή να διαγράψετε δεδομένα που σας αφορούν. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στέλνοντας email στον webmaster της ιστοσελίδας μέσω της φόρμας στη σελίδα επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση: Zenchef 120 rue Réaumur 75002 Paris

Υπευθυνότητα : Είναι πιθανό η ιστοσελίδα www.restaurant-helianthe.fr να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Καθώς δεν μπορούμε να ασκήσουμε οποιονδήποτε έλεγχο σε αυτές τις ιστοσελίδες, δεν είναι δυνατό να είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και για εξωτερικές πηγές, ενώ δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε υπαιτιότητα για το περιεχόμενο που δημιουργείται ή δημοσιεύεται σε τρίτες ιστοσελίδες.

Απαίτηση : Αν δεν ικανοποιηθείτε από τη λύση που σας πρότεινε το Τμήμα Εξυπηρέτησης ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια απάντηση από εσάς εντός 45 ημερών, και στο βαθμό που είστε ιδιώτης και δεν ενεργείτε για επαγγελματικούς σκοπούς, μπορείτε να ζητήσετε ή μπορεί να σας προταθεί η διαδικασία διαμεσολάβησης.

Πώς να έχετε πρόσβαση στον διαμεσολαβητή : Τα στοιχεία επικοινωνίας του διαμεσολαβητή μας είναι: .

S.A.S. SEBA πρωτεύουσα - SCR -

Κεντρικό κτίριο : RUELLE ANTOINE CRISTAL 49730 TURQUANT - Κεντρικά γραφεία διοίκησης